top of page

Werkwijze en visie

In mijn werk staat de individuele relatie met de cliënt centraal.  Een cliënt moet zich vertrouwd en veilig voelen zodat er uiteindelijk een basis is om een verandering in gang te zetten. 

Iemand die hulp voor zichzelf zoekt heeft zijn eigen verhaal en vraagt om hulp die specifiek is toegesneden op zijn/haar situatie of probleem.

Efficiënte psychologische hulp vindt plaats als je als hulpverlener aansluit en invoegt bij de persoon waar je hulp aan geeft, vanuit de vraag een dialoog aangaat en komt tot praktische en haalbare oplossingen die relevant zijn voor zijn of haar leven.
 

Soms kan een probleem niet volledig worden opgelost maar wel beheersbaar worden gemaakt of door bepaalde inzichten leert men er anders mee omgaan. Wanneer er andere of intensievere hulp nodig is, zal er samen worden gekeken hoe dit vorm kan krijgen.

De verwijzer, huisarts of bedrijfsarts, informeer ik over het verloop van de behandeling. Tenzij u dit niet wilt.

Opbouw behandeling

Tijdens het eerste contact plannen wij een afspraak. De eerste twee sessies zijn een intake. Sessie 1 wordt gebruikt om kennis te maken, klachten uit te vragen en worden er diverse vragen gesteld om het beeld van u zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wanneer u zelf weet welke hulp u wilt of juist niet, is het belangrijk dat u dit bespreekt. In de tweede sessie vraag ik de levensgeschiedenis uit om nog beter zich te krijgen in uw patronen en hoe deze zijn ontstaan.

U wordt tevens gevraagd tijdens de intake om een ROM lijst in te vullen, deze ontvangt u via de mail. Dit is een vragenlijst betreffende uw klachten. Dit wordt na enkele maanden herhaalt om zich te krijgen op veranderingen in uw klachten. 
De derde sessie wordt gebruikt om het behandelplan te bespreken. Afhankelijk van de problematiek gaan we van start met specifieke interventies. Na een aantal sessies bespreken wij of de behandeling de juiste vorm heeft en of u het idee heeft dat de behandeling voldoet aan uw wensen. Wanneer blijkt dat er andere of zwaardere hulp nodig is kan dit in gang worden gezet.
Aan het eind van de behandeling bespreken we de bereikte doelen. U dient een CQ index in te vullen, dit is een cliënttevredenheidsonderzoek waarbij u kunt aangeven hoe tevreden u bent over de behandeling en de hulpverlener.

Behandelmethodieken

Hoe de therapie in gang gezet wordt is afhankelijk van de betreffende problematiek. De volgende methodieken kunnen worden ingezet:

 • Cognitieve therapie wordt ingezet bij angst en depressie, werk gerelateerde problematiek, burn-out, eetproblematiek, zelfbeeldproblematiek, autisme en ADHD..

 • EMDR bij posttraumatische stress, angst en depressie.

 • Cliëntgerichte therapie bij levensfase problematiek.

 • Psychodynamische therapie bij identiteitsproblematiek en levensfase problematiek.

  Binnen deze behandelingen wordt er ook gebruik gemaakt van Blended behandeling; waar nodig kan eHealth worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een samenvatting van de sessie

 • downloaden ontspanningsoefeningen en geleide visualisaties

 • oefenen met foto’s of filmpjes bij angsten

 • bijhouden gedrag via een specifieke app. 

 • De praktijk is aangesloten bij Therapieland, hier worden online programma’s aangeboden afhankelijk van de problematiek. https://therapieland.nl
   

Betrokkenheid naasten/sociaal netwerk Zo nodig kunnen familieleden bij de gesprekken worden betrokken zoals partner of kinderen. Dit zal altijd duidelijk van tevoren worden afgestemd. Belangrijk kan zijn dat partner leert wat hij of zij beter wel of niet kan doen bij de begeleiding van de partner. Ook kan men vragen stellen of zorgen uiten. Bij een beperkt sociaal netwerk kan wordt er gekeken hoe het netwerk uitgebreid kan worden. Zodat terugvalt beperkt wordt.
 

Kwaliteitsstandaarden
In principe wordt vanuit een aantal verschillende zorgstandaarden gewerkt specifiek die van angst, aanpassingsstoornis, depressie en autisme.

 

https://www.ggzstandaarden.nl/

 

Cliëntversies kunt u bekijken via thuisarts 


Samenwerking
Er wordt samengewerkt met huisarts, bedrijfsarts, psychiater, paramedici zoals fysiotherapie, mensendieck, logopedie, gemeente, wijkteams, jeugdarts, tweedelijns instellingen, maatschappelijk werk en oncologische zorg. De praktijk is aangesloten bij Vicino (ketenzorg voor de huisarts) en Cenzo. Cenzo is meer gericht op de arbeids-gerelateerde zorg. Zo nodig wissel ik informatie uit wanneer dit noodzakelijk is. Bij doorverwijzing zal dit altijd worden overlegd met de huisarts.

Informatie uitwisselen
Bij de start in de praktijk wordt er een dossier over u geopend. In dit dossier zit de verwijzing en de verschillende rapportages en de behandelovereenkomst. Er is een specifiek digitaal beveiligd computersysteem waarin uw gegevens worden bewaard. De gegevens worden 15 jaar bewaard. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld zal dit met u worden besproken. De huisarts wil graag een terugkoppeling van de behandelresultaten. Wanneer de bedrijfsarts of verzekeringsarts informatie nodig heeft, dient u daar expliciet toestemming voor te geven. Er gaat geen informatie de praktijk uit zonder dat u hiervan op de hoogte bent.
 

 

bottom of page