top of page

Cliëntervaringen

Cliënttevredenheid

In de praktijk meten we de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op de verbeterpunten. Hiertoe maken we gebruik van de CQi-index.
De  CQI  (Consumer Quality Index GGZ ambulant) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelij
k is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Met deze CQi worden 9 indicatoren gemeten aan de hand van 15 vragen.

De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:

  • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?

  • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?

  • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar

  • Voelde u zich serieus genomen?     

  • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid.
     

De CQ-index scoren worden de cliënt gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Over het jaar 2023 zijn wij door onze cliënten op de volgende manier beoordeeld:

 

·    Bejegening door de behandelaar (1-5) score 4.97 rapportcijfer 9,9

·    Bereikbaarheid behandelaar (1-5) score 4,53 rapportcijfer 9,1

·    Informatie behandeling (1-5) score 4,73 rapportcijfer 9,5

·    Informatie cliëntenorganisatie/zelfhulpgroepen (1-5) score 4,06 rapportcijfer 8,1

·    Samen beslissen (1-5)  score 4,84 rapportcijfer 9,7

·    Mogelijkheid tot betrekken van familie en naasten (1-5) score 4,94 rapportcijfer 9,8

·    Uitvoering behandeling  (1-5) score 4,76 rapportcijfer 9,5

·    Informatie over medicatie (1-5) score 4,00 rapportcijfer 8,0

·    Informatie over vragenlijsten (1-5) score 3,64 rapportcijfer 7,3

 

Voor het jaar 2023 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

·    het meer adequaat informeren over het invullen van de vragenlijsten

·    Inzet van de module positieve gezondheid via Therapieland. 

 

 Voor de volledigheid kunt u hier de totale lijst over 2023 inzien: CQI

Vanuit Cenzo wordt er ieder jaar per psycholoog een spiegelrapportage beschikbaar gesteld. Wanneer u op de link klikt, kunt u de resultaten bekijken. Spiegelrapportage 


 

bottom of page