top of page

Welkom

 

Mijn praktijk biedt individuele basis ggz voor jeugdigen en volwassenen

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot relatietherapie of systeemtherapie

Voor de volgende problemen kan men contact opnemen voor behandeling:
 

 • Angst en paniek

 • Depressie

 • Burn out

 • Adhd

 • Autisme spectrumstoornissen

 • Trauma

 • Werkproblematiek

 • Rouw

 • Faalangst

 • Identiteitsproblemen

 • Verslavingsproblematiek (nazorg)

 • Gezinsproblematiek/opvoedproblematiek

 • Eetproblematiek

 • Psychische problemen door kanker of andere ziekten

 • Levensfaseproblematiek

Binnenkort wordt er gestart met de module diagnostiek voor jeugdigen.

De volgende diagnostiek mogelijkheden zijn dan beschikbaar:

 • Adhd onderzoek

 • Intelligentieonderzoek (Wisc-V)

 • Nio toetsing; extra onderzoek bij bepaling vervolgonderwijs na de basisschool.

bottom of page