top of page

Welkom

 

Mijn praktijk biedt individuele basis ggz voor jeugdigen en volwassenen

De zorg is zo veel als mogelijk kortdurend en bedoeld voor mensen met milde tot matige psychische klachten. De zorg is gericht op herstel van het functioneren zodat de cliënt op eigen kracht weer verder kan.

Voor de volgende problemen kan men contact opnemen voor behandeling:
 

 • Angst en paniek

 • Depressie

 • Burn out

 • Adhd

 • Autisme spectrumstoornissen (lichte problematiek)

 • Trauma

 • Werkproblematiek

 • Rouw

 • Faalangst

 • Identiteitsproblemen

 • Verslavingsproblematiek (nazorg)

 • Gezinsproblematiek/opvoedproblematiek

 • Eetproblematiek

 • Psychische problemen door kanker of andere ziekten

 • Levensfaseproblematiek

 • Relatieproblematiek

De volgende diagnostiek mogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Adhd onderzoek

 

Contra indicatie

De volgende problematiek behandel ik niet:

 • Zwaardere persoonlijkheidsstoornissen

 • Zwaardere depressie

 • Cliënten waarbij sprake is van een groot suïcide risico

 • Cliënten met een matige of zware verstandelijke beperking

 • Zwaardere eetstoornissen 

bottom of page