Welkom

 

Mijn praktijk biedt individuele basis ggz voor jeugdigen en volwassenen

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot relatietherapie of systeemtherapie

Voor de volgende problemen kan men contact opnemen voor behandeling:
 

 • Angst en paniek

 • Depressie

 • Burn out

 • Adhd

 • Autisme spectrumstoornissen

 • Trauma

 • Werkproblematiek

 • Rouw

 • Faalangst

 • Identiteitsproblemen

 • Verslavingsproblematiek (nazorg)

 • Gezinsproblematiek/opvoedproblematiek

 • Eetproblematiek

 • Psychische problemen door kanker of andere ziekten

 • Levensfaseproblematiek

Binnenkort wordt er gestart met de module diagnostiek voor jeugdigen.

De volgende diagnostiek mogelijkheden zijn dan beschikbaar:

 • Adhd onderzoek

 • Intelligentieonderzoek (Wisc-V)

 • Nio toetsing; extra onderzoek bij bepaling vervolgonderwijs na de basisschool.